Ultracol Filler เติมเต็มใต้ตา ร่องแก้ม

Ultracol Filler คืออะไร 

ULTRACOL Filler คือ นวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลี เป็นนวัตกรรมในการลดเลือนริ้วรอย และเติมเต็มคอลลาเจนบนใบหน้า ซึ่ง ULTRACOL Filler ผลิตมาจาก ไหม PDO ที่ผ่านกระบวนการ Nano Technology ทำให้เป็นผงละอองไข่มุก และละลายออกมาในรูปของน้ำ สามารถฉีดได้ทุกบริเวณทั่วใบหน้า ซึ่งจะเจ็บน้อยกว่าการร้อยไหมแบบทั่วไป เมื่อฉีดแล้วจะเกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย มีอ.ย.รับรอง

 

 

                                                                        

 

 

ULTRACOL Filler คือ นวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลี

เป็นนวัตกรรมในการลดเลือนริ้วรอย และเติมเต็มคอลลาเจนบนใบหน้า

ซึ่ง ULTRACOL Filler ผลิตมาจาก ไหม PDO ที่ผ่านกระบวนการ

Nano Technology ทำให้เป็นผงละอองไข่มุก และละลายออกมาในรูปของน้ำ

สามารถฉีดได้ทุกบริเวณทั่วใบหน้า 

Visitors: 116,420